INTERMEDIATE TEAM 9 - Sharks
TEAM        DATE: Nov. 3
11   Sharks     GAME #: 4
LINE UP   SCORING   PENALTIES
No. Abs. Players Name   Goal   Assists         No.   Remarks Min. Time Per.
2   Ryan Gocheco   12 Keiran Sweetman 13 Nicholas Di Poce 5 Colin Chen       #N/A        
3   Jeanue Chung   11 Austin Fromhold-Treu   #N/A   #N/A       #N/A        
5   Colin Chen     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
6   Joshua Chang     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
7   Daniel Hatanaka     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
8   Ethan Chen     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
9   Luke Furtney     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
10   Ben Lingley     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
11   Austin Fromhold-Treu     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
12   Keiran Sweetman     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
13   Nicholas Di Poce     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
14   Liam Hammond     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
15   Sam Lingley     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
16   John Naismith     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
30   Andrew Gocheco     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
          #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
          #N/A   #N/A   #N/A         Total Minutes  0    
          #N/A   #N/A   #N/A           W L T
Goaltender   Total Goals For 2   Celotti   1 0 0
McLaughlin Luke   Total Goals Against 0   Wolves        
INTERMEDIATE TEAM 10 - Wolves
TEAM        DATE: Nov. 3
12   Wolves     GAME #: 4
LINE UP   SCORING   PENALTIES
No. Abs. Players Name   Goal   Assists         No.   Remarks Min. Time Per.
1   Ryan Sutherland-Pace     #N/A   #N/A   #N/A     16 Cameron Gillis Tripping 2    
2   Aidan Fishwick     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
4   Damian Salama     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
5   Vova Zhuk     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
6   Todd Herbert     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
7   Owen Walker     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
8   Samuel Reed     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
9   Will Jackson     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
10   Justin Kampen     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
11   Ryan Manella     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
12   Ben Ledbury     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
13   Jason Wilson     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
14   Bryn Biemiller     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
15   Russell Ham     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
16   Cameron Gillis     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
          #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
          #N/A   #N/A   #N/A         Total Minutes  2    
          #N/A   #N/A   #N/A           W L T
Goaltender   Total Goals For 0   Bears   0 1 0
Piliero Francesco   Total Goals Against 2   Sharks        
INTERMEDIATE TEAM 11 - Celotti
TEAM        DATE: Nov. 3
13   Celotti     GAME #: 4
LINE UP   SCORING   PENALTIES
No. Abs. Players Name   Goal   Assists         No.   Remarks Min. Time Per.
2   Amber Fiore     #N/A   #N/A   #N/A     15 Aidan Vander Kooi Tripping 2    
3   Nathaniel Younes     #N/A   #N/A   #N/A     9 Kyla Ciomyk Body checking 2    
4   Micah Vander Kooi     #N/A   #N/A   #N/A     9 Kyla Ciomyk Tripping 2    
6   Noah Yi     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
7   Luke Hollander     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
8   Djese Kasweka     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
9   Kyla Ciomyk     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
10   Max Visentin     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
11   Colin Charleson     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
12   Joshua Kee      #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
14   Caleb Bezuyen     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
15   Aidan Vander Kooi     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
16   Jacob Sutcliffe     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
30   Frank Piliero     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
    Mark Schock     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
          #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
          #N/A   #N/A   #N/A         Total Minutes  6    
          #N/A   #N/A   #N/A           W L T
Goaltender   Total Goals For 0   Bears   0 1 0
Davis Zachary   Total Goals Against 5   Bears        
INTERMEDIATE TEAM 12 - Bears
TEAM        DATE: Nov. 3
14   Bears     GAME #: 4
LINE UP   SCORING   PENALTIES
No. Abs. Players Name   Goal   Assists         No.   Remarks Min. Time Per.
4   Scott Salomons   6 Caleb Thompson   #N/A   #N/A     8 Matthew Black Hooking 2    
5   Daniel Santos   5 Daniel Santos   #N/A   #N/A       #N/A        
6   Caleb Thompson   7 Lancen Ondrus 9 Raphael Chang   #N/A       #N/A        
7   Lancen Ondrus   14 Leif Rupke 12 Joseph Wilson 6 Caleb Thompson       #N/A        
8   Matthew Black   17 Jacob Van Halteren   #N/A   #N/A       #N/A        
9   Raphael Chang     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
10   David Hayashi     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
11   Theodore Van Halteren     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
12   Joseph Wilson     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
13   Matthew Palmer      #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
14   Leif Rupke     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
16   Christopher Hayashi     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
17   Jacob Van Halteren     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
29   Tristan  Schrepfer      #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
    Jeremy Salomons     #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
          #N/A   #N/A   #N/A       #N/A        
          #N/A   #N/A   #N/A         Total Minutes  2    
          #N/A   #N/A   #N/A           W L T
Goaltender   Total Goals For 5   Bears   1 0 0
Jacob Ondrus   Total Goals Against 0   Celotti